Sự hỗ trợ kháng cự này mà tôi đã chia sẻ trong các biểu đồ cặp đôi trước đây là mức mà tôi đang sử dụng như một hướng dẫn / chỉ dẫn tốt về nơi tôi dự đoán giá sẽ di chuyển trong phần còn lại của tuần.

Chừng nào 5229 còn tồn tại (nơi xảy ra lật hỗ trợ kháng cự này), tôi thiên vị về LONG và thà được định vị lâu dài.
Nếu vùng 5229 bị phá vỡ và chúng ta bắt đầu có 4 giờ hoặc đóng cửa hàng ngày ở dưới đó thì tôi nghĩ rằng giá đó có thể đang ở mức cao nhất đầu tiên sau 5600 đỉnh địa phương và nó sẽ xuống dưới 5k tiếp theo.
Mức đó là kích hoạt. Tôi sẽ không muốn LONG nếu mức đó bị phá vỡ. Cho đến lúc đó, đó là một cách tốt đẹp để duy trì mục tiêu / không bị làm phiền hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khi nghĩ rằng con đường ít kháng cự nhất là cao hơn.