Các bart đầu tiên có ý nghĩa sẽ đi vào cuối tuần này. Thứ sáu tương lai pop.

Hành động vào thứ bảy và đầu giờ chủ nhật này tôi không thể hiểu hết vì mô hình này đã phổ biến trong năm 2018 sẽ biến mất trong thời gian và sau đó quay lại vài tuần một lần. Tuy nhiên tôi không thể nhớ một phân đoạn khi có 3 hàng liên tiếp như thế này trong khoảng 24 giờ. Hành động giá đó là vô lý.
Nếu tôi nhìn vào điều này và không biết những gì alts đang làm - tôi đã nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương bởi điều này hoặc ít nhất là để hòa vốn. Thật kỳ lạ, họ vẫn đang làm việc khá tốt với ADA ngay dưới 10% và ETH ngồi khoảng 5% với cả 4hr và nến hàng ngày đều trông rất đẹp.
Tôi sẽ không cố gắng đào sâu quá nhiều vào câu chuyện hay lý do đằng sau hành động bitcoin này ngay bây giờ. . . Tôi chỉ biết bất cứ điều gì khung thời gian thấp sẽ là ngớ ngẩn để thử ngay bây giờ.