Thị trường có thể thay đổi nhanh như thế nào. Và lần đầu tiên kể từ đầu tháng Tư, có những tín hiệu mạnh mẽ về một nhóm vốn hóa lớn đang có một chút đảo ngược ngày hôm nay.

Những đột biến lớn về khối lượng có thể chỉ ra một điểm uốn trong xu hướng. Hoặc là một sự kiện đầu hàng. . . hoặc một số khu vực mà xu hướng đã cạn kiệt đến mức người mua / người bán bước vào để chuyển sang hướng khác.
- dựa trên mô hình khối lượng hành động giá trên các đồng tiền như ETH, ADA, EOS và các loại khác, điều đó khiến tôi nghĩ rằng thị trường có thể đã thay đổi.