Bitcoin với sự bứt phá cuối tuần khổng lồ ngày hôm qua.

Tất cả các gợi ý về sự tăng trưởng và tiếp tục ở đó. Tôi thích chơi nó bằng cách mua ETHUSD thay vì bitcoin như đặt cược sớm vào một đột phá. Bây giờ giá đó đã ở đây - Tôi vẫn đứng trước quan điểm ban đầu về cách tất cả các đột phá trước đó đã diễn ra theo xu hướng tăng hiện tại này.
Tôi đang tìm kiếm 9800 như là điện trở khung thời gian cao tiếp theo. Khu vực đó là mức tăng cao trên mức 8400 hiện tại này từ cuối năm 2018. Điều đó không có nghĩa là giá phải di chuyển thẳng lên tới 9800 hoặc thậm chí nó phải đến đó. Nhưng trong trường hợp chúng tôi tiếp tục tiến lên đó là sự chống lại khung thời gian cao tiếp theo mà tôi nghĩ sẽ khiến giá tạm dừng hoặc điều chỉnh hoặc hợp nhất khác như chúng tôi vừa có ở mức 8400.
Cho đến lúc đó tôi thích được Long. Càng gần 8400 retest hỗ trợ càng tốt. Miễn là vùng đó giữ tôi sẽ Long. Nếu mức 8400 đó phá vỡ thì tôi sẽ phải xem xét lại sức mạnh của xu hướng.