Trong tóm tắt và đi về phía trước: bạn thường có thể sử dụng mức đóng hàng ngày như một cách để xác định tiếng ồn, đo xem mức độ đang giữ hay phá vỡ và xác định cường độ của một xu hướng.

Trong trường hợp này, 8200 không bao giờ bị phá vỡ và chúng tôi đã có một sự phục hồi tốt đẹp trở lại mức 8600. Kháng cự ngắn hạn theo quan điểm của tôi là 8600/8700 đã được củng cố trong vài ngày trong tuần này. Nếu giá có thể lấy lại mức đó thì tôi nghĩ nó đã sẵn sàng để hướng tới mức cao mới 2019.
8400 là hỗ trợ tiếp theo mà tôi xem là quan trọng.