Đây là mức đóng cửa hàng ngày bên dưới vùng thử lại / hỗ trợ.

Điều đó đối với tôi là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một sự phục hồi sâu hơn đang đến. Tôi đã không đủ tự tin để có một ngày mới dài ngày hôm nay và đó là vì khả năng này.
Tôi không nghĩ rằng cần phải hoảng sợ hay nghĩ rằng bitcoin sẽ chuyển sang mức thấp mới hoặc bất cứ điều gì điên rồ như thế. Nhưng nó báo hiệu rằng một pullback thực tế có nhiều khả năng.
-
Cơ hội tốt để kiên nhẫn và chờ đợi giá tốt hơn để mua bitcoin rẻ hơn theo ý kiến ​​của tôi. Mức độ quan tâm hàng ngày đối với tôi là 7100 hoặc 6800.