BTC. Thời gian để có được các biểu đồ một lần nữa để chuẩn bị cho tuần tới.

Câu chuyện tương tự đối với Bitcoin như tất cả tuần trước, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên với mọi người rằng có một sự sụt giảm khác xảy ra ngày hôm nay. Miễn là giá nằm dưới mức phá vỡ 8200/8400, tôi nghĩ sẽ rất hợp lý khi chờ đợi sự điều chỉnh diễn ra.
-
Một cách tôi đã cố gắng giải thích nó trong các luồng và trong các bản cập nhật ở đây là:
- Khi giá đang có xu hướng tăng, thật khó để kiên nhẫn. Mỗi ngày mà bạn chờ đợi trong một xu hướng tăng giá sẽ chạy xa hơn và cao hơn cho bạn một mục xấu hơn. NHƯNG BTC
Thời gian để có được các biểu đồ thời gian thuộc về bạn. Thời gian đã trở lại về phía bạn trong một sự điều chỉnh.
Tôi đang tìm kiếm một phản ứng xung quanh mức 7200 và 6800.