🔘 Open Position ↔️ Move Stoploss. 📖Tìm kiếm dòng chảy tiền xu 📖

🛑Nên kết thúc 1 phần lợi nhuận khi đạt target 1 hoặc 2 trong quá trình di chuyển.
🛑Chanel hoạt động trên nhiều thị trường:
Margin. Altcoin . Ico token...
( Mọi thứ đều nên vận hành Stoploss)
🛑Rủi ro luôn xuất hiện ở xung quanh,chúng tôi hi vọng mọi kiến thức tổng hợp sẽ giúp các bạn có cách nhìn tổng thể hơn về thị trường .
🛑Chú ý:
Để đảm bảo an toàn tài khoản khi đầu tư dưới sự hỗ trợ của Phân tích đồ thị, mọi người chú ý một số điều:
⚠️ Không đặt tất cả các lệnh tại cùng một thời điểm
⚠️ Không đặt thêm lệnh với khối lượng lớn
⚠️ Ví dụ: Vốn trung bình 1000$, hãy chia đặt từ 6 tới 10 lệnh
⚠️ Trước khi vào lệnh hãy thực hiện một số phân tích của cá nhân
⚠️ Quản lý rủi ro, lưu ý luôn luôn đặt cắt lỗ và hạn chế nới lỏng cắt lỗ, chấp nhận rủi ro là yếu tố quan trọng để thắng trong thị trường
⚠️Sử dụng 2,5% hoặc 5% tài sản cho mỗi lần tín hiệu
⚠️ Không đóng bất kì lệnh nào trước khi chạm cắt lỗ
⚠️Không suy nghĩ tiêu cực .Không trả thù thương mại. Không đè lệnh market
🛑Nếu bạn ngủ không được , nghĩa là vị trí bạn đặt lệnh quá lớn
🌐Share link with your friends to make profit
https://t.me/A248879TradingBitcoinVietNam