Quan điểm hướng đến cuối tuần là Bitcoin đã đưa ra mức cao hơn, nhưng cũng có vẻ như là một nơi bấp bênh để nhập cuộc với mức giá vẫn giảm khoảng 20% ​​so với mức cao nhất của địa phương.

Với những thứ khó hiểu và không có thiết lập rõ ràng này.
Bất cứ cách nào giá vượt ra khỏi sự hợp nhất này sẽ cung cấp một động thái hấp dẫn hơn + cũng đưa ra một dấu hiệu tốt về nơi chúng ta có xu hướng tiếp theo.
Bitcoin chậm lại đã dẫn đến một số ít alt pop mà tôi thấy trong danh sách theo dõi của tôi ngày hôm nay. Hầu hết là 1 nến 10-15%, và lý do duy nhất có thể là sự chậm chạp của Bitcoin.
Khó có thể tin rằng Bitcoin sẽ chậm như vậy cả tuần.. Tôi đoán rằng sự hợp nhất này chỉ kéo dài thêm 1-2 ngày nữa.