5 ngày cho Bitcoin tiếp tục. Không có sự di chuyển ra ngoài khu vực nhỏ hơn này, chúng tôi đã giao dịch trong đó thật khó để phấn khích hoặc có quá nhiều niềm tin trong một kịch bản.

Đã có một vài giả thuyết được đưa ra về lý do tại sao Bitcoin không thể có được bất kỳ loại phục hồi nào ngay bây giờ hoặc khối lượng đó đã chết vì Bitmex nhận được cuộc điều tra CFTC. Tôi không chắc rằng vai trò lớn như một số người đang đề xuất. Nhiều luật sư thực tế (không phải luật sư twitter ) đã tweet các chủ đề về điều tra CFTC nói chung dẫn đến không có hành động, và được sử dụng chủ yếu để thu thập thông tin.
Vì vậy, tôi không chắc chắn đó là một điều liên quan đến trao đổi. Bạn có thể có thể đính kèm một tường thuật cho bất kỳ xu hướng giá / di chuyển. Bất kể câu chuyện ngay bây giờ, tôi chỉ đơn giản là không quá quan tâm đến việc thiết lập hoặc có ý kiến ​​mạnh mẽ cho đến khi giá nằm dưới mốc 9650 hoặc cao hơn mức kháng cự cao nhất gần đây nhất là 11k.