Ping. Kháng cự đánh ngay ở tầm trung 3868. Vâng, thật thú vị khi thấy bitcoin pop nhưng giờ chúng ta đang ở mức kháng cự.

Lần trước chúng tôi ở trong khu vực này, chúng tôi đã bị từ chối và không có lần đóng cửa nào xảy ra trên 3930. Hai điều cần phải xảy ra với tôi để nghĩ rằng có nhiều mặt trái hơn:
Cấp 1 là khu vực tầm trung của 3670. Đóng ở trên chọn hộp này.
Cấp độ 2 là xác nhận quan trọng hơn nhiều với mức đóng cửa trên 3930. Đó là lần đẩy thất bại tuần trước. Tôi thích pop này cho các alts chính mặc dù. Tăng cơ hội họ có thể tiếp tục cao hơn. Theo phản ứng ban đầu, họ đã làm một cú va chạm nhỏ nhưng đó là cách họ hầu như luôn phản ứng với một động thái bitcoin sắc nét.