Những điều cần biết về các hard fork của Ethereum trong tháng 1

Sẽ có 3 hard fork của Ethereum diễn ra trong tháng đầu tiên của năm 2019, do đó có một số điều quan trọng nhất mà bạn nên tham khảo về sự kiện này:
1. Ethereum Classic Vision Hard Fork – 11/01/2019: Tất cả những người nắm giữ đồng Ethereum (ETH) sẽ nhận được Ethereum Classic Vision (ETCV) theo tỷ lệ 1:3 tương ứng.
2. Ethereum Nowa Fork – 12/01/2019: Các chủ sở hữu ETH sẽ nhận được Ethereum Nowa (ETN) theo tỷ lệ 1:1 tương ứng.
3. Constantinople Hard Fork – 16/01/2019 (hoặc sớm hơn): Constantinople Mainnet được lên lịch tại khối Ethereum thứ #7.080.000. Đây là hard fork quan trọng nhất vì đây là bước đệm cho quá trình chuyển đổi từ giao thức Proof of Work sang Proof of Stake.
Lưu ý: Ethereum Classic Vision và Ethereum Nowa là do một bộ phận cộng đồng tiến hành hard fork, không liên quan đến dự án Ethereum gốc của Vitalik Buterin. Chỉ có Constantinople mới chính do đội ngũ Ethereum thực hiện. Người dùng cần tỉnh táo trước 2 dự án này.