BTC đã đủ mạnh để đóng trên mức trung bình hôm nay, đó là một dấu hiệu tốt.

Vẫn phạm vi bị ràng buộc vì vậy tôi sẽ coi nó như vậy.
Trước đây và tại đây tôi đã cố gắng nêu bật tại sao 3930 lại là một kháng cự quan trọng như vậy để thấy bị hỏng.
Một sự phá vỡ và đóng lại dưới 3830 sẽ làm mất hiệu lực này.
Cá nhân tôi vẫn thấy hấp dẫn hơn nhiều khi giao dịch các đồng tiền lớn ngay bây giờ so với bitcoin - nhưng điều đó có thể thay đổi nếu bitcoin có thể vượt qua mức 3930 hoặc cho phép tôi có được sự lấp đầy này.