Cập nhật ADA. Đây là ý tưởng giao dịch alt đầu tiên được chia sẻ tại đây trong một thời gian ngắn - ngay trước ETH tuần trước.

Điều này làm việc chỉ là sạch sẽ với một mục kiểm tra lại tốt đẹp. Ngay cả khi bạn không bắt được nó, tôi vẫn khuyên bạn nên cuộn lên và xem lại thiết lập .
Khái niệm thử lại là thứ tôi sử dụng gần như mỗi ngày để tìm kiếm các thiết lập, quản lý lấy lợi nhuận hoặc dừng lại và hơn thế nữa.
Yêu cách cả hai chuyên ngành này đang di chuyển và bây giờ tôi sẽ di chuyển chậm và để chúng chạy đến mục tiêu của chúng. Lý do duy nhất tôi có thể cản trở giao dịch và đóng cửa sớm là nếu có một số thay đổi * vĩ mô lớn * như bitcoin rơi xuống một vách đá hoặc tất cả các đồng tiền dừng lại với nhau. Cho đến khi điều đó xảy ra, tôi vẫn ổn để giao dịch vận hành theo kế hoạch.