Sự phục hồi 3930 là lần dừng bitcoin * một lần nữa *.

Đây là cấp độ mà tôi vẫn xem là điểm xác nhận nơi tôi có thể thoải mái bắt đầu vung vẩy khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiến lên cao hơn và cho đến khi nó trôi qua thì thời gian làm việc sẽ thấp hơn.
Trò chơi nảy nhỏ mà tôi mong đợi sau khi đóng cửa hàng ngày cũng không thành công.
Câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là một đợt bán tháo tự nhiên hay do các sàn giao dịch đi xuống. Dù bằng cách nào, điều đó không quan trọng đối với biểu đồ mà hiện tại chúng tôi đã từ chối một lần nữa bởi khu vực tầm trung.
Điều này có thể ngăn chặn một số phong trào tốt đẹp mà chúng ta đã có từ các đồng nghiệp lớn cho đến nay. Di chuyển chậm hơn ngày hôm nay và chưa thực hiện một động thái mới.