Eth. Có 5 setup. + Pullback. + Complex pullback

+ Test (Supply - Demand thể hiện sức mạnh, đẩy giá đi ngược lại)
+ Breakout failure (Breakout thất bại và nhanh chóng quay trở lại range)
+ Breakout pullback (Breakout thành công và khi quay trở lại thì thể hiện sự yếu ớt)
Khi supply-demand bị tiếp cận khá lâu, thì tức là setup Test thất bại
=> Dẫn tới hình thành setup Breakout
Kì vọng hiện tại: Breakout SH cũ, nhưng nó là breakout failure hay breakout pullback thì chưa biết được
Kì vọng cá nhân Trader TranTu: Breakout failure