Bảo trì trao đổi bitfinex được đề cập trong news-feed sắp diễn ra trong vòng một giờ.

Tôi muốn tránh giao dịch các sự kiện tin tức có tác động cao (như tôi sẽ gọi chúng trong FX), đây thực sự là bất kỳ sự kiện nào như hết hạn tương lai, thông báo theo quy định hoặc trao đổi đi xuống cho đến khi SAU sự kiện. Lý do là nó không đặt cược 50/50 cho dù nó bơm hay giảm như nhiều người nghĩ.
Bạn có thể giao dịch nó nếu bạn có kế hoạch và mong đợi sự biến động cao. Điều đó có nghĩa là không có đòn bẩy cao, không dừng lại 1% vì họ có thể sẽ bị tấn công ngay lập tức ..... vv ...
Sự kiện cuối cùng có như thế này là tương lai hết hạn vào ngày 28 tháng 12. Điều đó đã cho chúng tôi một pop lớn. Lần trước bitfinex hoặc bitmex đi xuống cũng có một cửa sổ pop nhưng giá đã lùi lại vài giờ sau đó.