Thêm điểm yếu để bắt đầu ngày mới đối với Bitcoin.

Tôi đã không quan tâm trong một thời gian dài và mặc dù quần short vẫn luôn ở mức cao nhất - nến và xu hướng khung thời gian cao vẫn chưa đủ cảm hứng để tự tin xoay chuyển. Ngay cả khi giá được trả lại từ đây, tôi sẽ không thích thiết lập.
Có thêm một hỗ trợ mà tôi đang xem bất kể ở mức 3300. Nếu mức phá vỡ thấp đó thì tôi nghĩ rằng có khả năng chúng tôi đã giảm xuống mức 3k / 2900 mà mọi người đã có trên bảng xếp hạng của họ trong một thời gian khá lâu.
Chặt hơn. Nếu bạn thích giao dịch trong phạm vi khung thời gian nhỏ - đối với tôi, tôi không thấy một cú swing mà tôi thích theo cách nào và sẽ tiếp tục sử dụng điều này như một hướng dẫn cho cách tôi mong đợi. Yếu.