BTC sau khi đổ. Mức khung thời gian cao mà tôi thích như một xác nhận là 3930.

Chúng tôi đã tiến gần đến mức đó và tôi đang tìm kiếm khu vực tầm trung đó để đóng vai trò hỗ trợ nếu giá giảm - chúng tôi đã bỏ qua nó.
Bitcoin đã là một giao dịch khó khăn và quan điểm đó bị vô hiệu khi chúng ta bỏ qua nó.
Với bitcoin trở lại ở nửa dưới của phạm vi, tôi nghĩ rằng mức thấp phạm vi có nhiều khả năng và tôi quay trở lại không muốn ở đây lâu. Vẫn đang chờ đợi để muốn có những vở kịch ngắn lớn cho alts. Để thị trường hiệu chỉnh lại.
Hỗ trợ tiếp theo tôi thấy thú vị là 3630. Mức kháng cự trung bình là mốc 3870.