Giá đã có thể giữ phạm vi thấp qua đêm và hiện đang ở trên mức mở hàng ngày.

Một trong những quy tắc của tôi đối với giao dịch bitcoin trong ngày là giao dịch theo hướng mở hàng ngày. Vì vậy, mặc dù mua / khao khát ở đây chắc chắn là xu hướng ngược với cả xu hướng khung thời gian ngắn và cao hơn - nếu tôi đang chơi một giao dịch, tôi sẽ mua mức thấp trong phạm vi và nhắm đến ngưỡng kháng cự đầu tiên lên khoảng 3800$.
Để bảo vệ trò chơi đó, tôi sẽ giao dịch nó với kích thước nhỏ hơn một chút so với xu hướng và cũng có điểm dừng khá chặt chẽ ngay dưới mức giá thấp hàng ngày hiện tại là 3581.
Đây chỉ là một ví dụ nhưng tôi nghĩ nó đủ tốt để sử dụng.
Chơi an toàn hơn đang chờ cho đến khi chúng tôi trở lại đó và phòng ngừa rủi ro ngắn hoặc tìm kiếm quần short tầm trung.
Khối lượng vẫn còn rất chậm và nó vẫn rất khó hiểu về mặt bitcoin. Không phải môi trường giao dịch yêu thích của tôi