ETH-BTC. Không phải là một tuần giao dịch rất sôi động đối với tôi.

Đặc biệt là từ năm bắt đầu tốt đẹp. . . ** nhưng ** Tôi nghĩ rằng cả ETH và ADA đều đang thiết lập các cơ hội swing đẹp.
Lý tưởng nhất là tôi muốn điều đó là để mua xích đu, và điều đó sẽ dựa vào bitcoin không hoàn toàn phá vỡ ở đây.
Tôi nghĩ rằng đó là một quan điểm trái ngược rằng ETH tiếp tục tăng cao hơn và tôi thích điều đó từ góc độ tình cảm.
Tùy thuộc vào việc tối nay / cuối tuần này diễn ra như thế nào đối với Bitcoin, tôi vẫn nghĩ rằng có khả năng cả hai đưa ra hành động gần như giống nhau trong 10 ngày qua.
Trong kịch bản bitcoin bị phá vỡ, có lẽ tôi sẽ tìm cách rút ngắn cả hai về sự cố.
* Kiểm tra chủ đề tôi đã đăng nhìn vào hành động ETH năm nay so với năm ngoái. .
Resistance:036