3420, 3370 đều đạt được và hiện tại giá vẫn đang treo ngay giữa phạm vi.

Mức cuối cùng tôi đang tìm kiếm và nhắm mục tiêu vẫn là mức thấp nhất trong phạm vi 3300. Tôi muốn ghi nhớ 2 điều mỗi ngày khi tôi nhìn vào biểu đồ bitcoin và khi bạn đang phân tích:
1.) Xu hướng vĩ mô vẫn giảm. Không có mức cao nào cao hơn, ngay cả khi chúng ta ngừng tạo ra mức thấp mới
2.) Trong tuần qua, chúng tôi đã có khoảng cách trong khoảng từ 3200 đến 3500. Hiện tại, chúng tôi đã tôn trọng phạm vi này. Việc di chuyển ra ngoài một trong hai điều này sẽ dẫn đến việc mở rộng theo một trong hai hướng.
Điều này cũng có nghĩa là đồng hành cùng đi trong phạm vi với hầu hết tăng 5% khi giá tăng trong phạm vi và giảm xuống nếu Bitcoin tiến gần đến 3300. Tôi không quá quan tâm đến việc chơi alts vì lý do đó trừ khi chúng ta có thể di chuyển trên mức 3485. Trong kịch bản đó, tôi nghĩ rằng alts cũng có được một sự tăng trưởng thực sự tốt đẹp nhưng cho đến khi điều đó xảy ra phải tôn trọng xu hướng và kiên nhẫn nhàm chán như chúng có thể nghe.