BTC. Tiếp tục tăng tốc trong khung thời gian thấp và được bán giảm giá trở lại mức thấp.

Đó không phải là loại hành động tôi muốn thấy vào thứ Sáu và cuối tuần. Tôi không thích giao diện trên nữa ngay cả khi đó là một vài đô la lợi nhuận. Tôi sẽ không thay đổi bitcoin và lý tưởng chờ đợi cú hích lớn tiếp theo với ADA / ETH hoặc một trong những chuyên ngành.
Nếu Bitcoin (cơ hội thấp hơn) thực sự có thể giữ mức thấp phạm vi và tăng trở lại, tôi nghĩ rằng những cơ hội đó sẽ cho cơ hội thứ hai một lần nữa. Gần giống với hai giao dịch trước đây của tôi.
Nếu Bitcoin bị phá vỡ ở đây và lừa thấp hơn vào cuối tuần này, có lẽ tôi sẽ nhận được xác nhận về việc đâm sầm vào quần short cho các đại gia đã thấy các cuộc biểu tình.
Đó là những vở kịch tôi thực sự muốn cuối tuần qua. Không cố chơi một cú lật âm lượng thấp.