Vẫn là một môi trường có khối lượng thấp vào chiều Chủ nhật, nhưng nó sẽ bắt đầu khi chúng ta đến gần hơn với London vào thứ Hai.

- Kết quả có xác suất cao hơn đang diễn ra đối với bitcoin. Đóng dưới mức thấp ở mức 3630 gợi ý ở nhiều nhược điểm hơn. Hai cấp độ khiến tôi quan tâm nhất đến nhược điểm là mức thấp swing trước đó khi chúng tôi giảm xuống dưới lần trước.
Đầu tiên được đánh dấu bên trái của biểu đồ: 3433$.
Thứ hai là gần mức thấp hàng năm của 3200$.
-> Đối với xu hướng Long, đó là những cấp độ duy nhất khiến tôi quan tâm. 3200$
-> Đối với quần Short / hàng rào là nơi tôi sẽ che để tránh bị kẹt khi giữ quá ngắn.
Đối với tôi đó là dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể nhận được một vài ngày hành động theo xu hướng một lần nữa cho alts. Rõ ràng ngay bây giờ có vẻ như nó có thể là nhược điểm.