Quan điểm mặc định của tôi là luôn luôn nhìn ở cấp độ ngang vì tôi thấy chúng hữu ích hơn cho phong cách cá nhân của riêng tôi - nhưng xu hướng cũng có giá trị như vậy và cũng có thể hữu ích.

Một kỹ thuật tôi đã sử dụng để sử dụng khá nhiều vào năm ngoái là xem xét các kênh giá.
Theo nhiều cách, chúng hoạt động giống như các phạm vi -> chỉ khác là chúng dốc theo hướng của xu hướng. Các kênh dốc xuống có xu hướng chia tay. Các kênh dốc lên có xu hướng bị hỏng.
Một cách khác để nghĩ về điều đó là trong các mô hình cổ điển mà nhiều người sử dụng để giao dịch. Một lá cờ bò thường tăng mạnh, theo sau là một kênh dốc xuống nhỏ bị phá vỡ. Đối diện là đúng cho một râu.
Đường xu hướng dưới cùng là thứ tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi bỏ qua một giao dịch ngược xu hướng nhỏ.