Cập nhật BTC (XBT). XBT ngắn của chúng tôi đã dừng ở mức 3550 với lợi nhuận 30%, khi chúng tôi tuân thủ các quy tắc của Trailing Stop Market trên mỗi mục tiêu.

BTC Trên tất cả kết quả vẫn là Bearish. Chúng tôi chỉ bị trả lại vì thị trường bị bán quá mức và chúng tôi cần một sự điều chỉnh lành mạnh.
Xin lỗi vì đã thiên vị Bearish. Chúng tôi cần sự điều chỉnh này để thiết lập lại các chỉ số của chúng tôi để thu hút nhiều quần short hơn. Chúng tôi không tăng giá trừ khi chúng tôi không phá vỡ xu hướng xanh và cụm kháng cự 3747-3915.
Nếu bạn chưa từng rút ngắn trước đây. Bạn vẫn sẽ có cơ hội ngắn lại. Chúng tôi sẽ ngắn tín hiệu một lần nữa.
Trong khi đó, bạn có thể tận hưởng mức tăng ALT nhỏ bằng cách giảm lỗ STOP chặt chẽ.