Từ bản cập nhật sáng nay - đáy của phạm vi là mục tiêu cho giá và chúng tôi đã đạt được nó, thậm chí di chuyển qua nó một chút.

Hiện tại chúng tôi chỉ ở mức thấp hơn mức thấp nhất của năm 2018 là 3200. Khả năng đầu cơ có xác suất thấp từ lâu đã không được thực hiện, sẽ dừng ngay ở mức 1%.
Bây giờ chúng tôi đang ở đây, tôi đang tìm kiếm mức 3300 đó để trở thành kháng cự nếu giá tăng trở lại retest. Nếu giá không thể đóng cửa trên mốc 3300 thì mục tiêu tiếp theo của tôi là chính mức là mức hỗ trợ lịch sử 2900 / 3k