Nửa chừng thứ sáu và tôi đã mong đợi ít nhất * một số loại * hành động hoặc chuyển động từ bitcoin một ngày trong tuần này và chúng tôi vẫn không nhận được nó.

Hầu như không thay đổi trong ngày và giá vẫn dưới mức 3630.
Mặc dù tôi không thấy bitcoin thú vị khi giao dịch trong phạm vi chặt chẽ này - hành động giá hiện tại và không thể treo trên mốc 3630 nên ít nhất bạn sẽ nghĩ về những gì xảy ra với một số đồng tiền đang di chuyển rất độc đáo trong trường hợp bitcoin giảm xuống
Imo tất cả họ sẽ nhận được ít nhất một chút rung chuyển và hoàn toàn có thể đóng cửa sổ để tăng thêm, tùy thuộc vào mức độ giảm mạnh của bitcoin.
Bây giờ tôi vẫn không thấy một dấu hiệu nào cho thấy tôi cần phải làm bất cứ điều gì như bảo lãnh sớm cho sự thay đổi của mình nhưng biểu đồ này sẽ là một câu nói hay.
Thời kỳ giao dịch chặt chẽ như thế này dẫn đến mở rộng. . . có thể nó xảy ra vào khoảng 4-7pm ET hôm nay hoặc có thể vào cuối tuần này nhưng tôi đang mong đợi điều gì đó sớm thôi.