Cuối tuần tất cả nhưng kết thúc và chúng tôi còn 1 tuần giao dịch nữa trong tháng này.

Bitcoin đã vượt qua mức 3700 trên mỗi lần cập nhật gần đây và đó là một dấu hiệu tốt cho cả bitcoin nhưng quan trọng hơn là có vẻ như bitcoin đã sẵn sàng để đi lên.
Trong 24 giờ qua, bitcoin đã rơi ra khỏi phạm vi và xuống gần hơn với mức 3430 thấp khiến tôi quan tâm. Tôi đã thêm mũi tên màu xanh lá cây để cho biết tôi đang lấy nó từ đâu.
Đối với alts và phần còn lại của tác động thị trường: một lần nữa làm tăng thêm rủi ro rằng alts cũng có thể giảm và cửa sổ mà chúng ta có để kiếm tiền thay thế có thể kết thúc. Tôi không tin vào điều đó vì hầu hết đã thực sự giữ vững lập trường của họ.
Một điều phù hợp -> alts imo là "bảng" dễ dàng hơn. Đơn giản có nghĩa là hành động chặt chẽ này đối với bitcoin không phải là thứ tôi mong muốn giao dịch trong gần 3 tuần nay. Sáng thứ hai sẽ cho chúng ta biết rất nhiều về tuần cuối cùng sẽ diễn ra như thế nào.