Bitcoin đóng cửa ở mức 3535 đô la (Giá Bitmex) hôm nay với khối lượng 24 giờ cân bằng khoảng 5.

0 tỷ USD.
Sau khi đột phá lên cao vào thứ Bảy, $ BTC đã thấy mức cao nhất là $ 3784. 5. Sáng chủ nhật, ngược lại, bắt đầu một chút đẫm máu với mức giảm kéo dài 6. 5 phần trăm, đưa $ BTC xuống mức thấp $ 3450.
Bitcoin đã đạt cả hai cấp độ mà chúng tôi đã phác thảo trong bản cập nhật trước đây, chỉ để thiếu quyết đoán và chặt chém những người tham gia thị trường. Nó đã hình thành một sự hình thành mở rộng (dưới cùng).
Hỗ trợ chính dưới đây là $ 3380-3450; kháng cự chính là trên $ 3960-4040.
Chúng tôi hiện đang ổn định vị trí đòn bẩy của mình, nhưng chúng tôi vẫn tiếp xúc với một số vị trí tại chỗ