Rất nhiều người nói về động thái đó đã thanh lý các nhà giao dịch có đòn bẩy cao hoặc những người cố gắng chơi chặt chẽ.

Đối với tôi, việc kiểm tra hoàn hảo mức độ mà tôi đã đánh dấu ở trên và trong vài tuần qua là hỗ trợ đầu tiên khiến tôi quan tâm. Một điều khác phù hợp (và đã nói điều này từ đầu tháng 12) là alts vẫn là bảng hấp dẫn hơn và dễ dàng hơn cho đến bây giờ.
Mặc dù tôi thích sự phục hồi đó vì bitcoin tôn trọng động thái đó nhưng tôi vẫn không thấy việc này quá hấp dẫn.
Muốn thấy 3630 vượt qua cho một dấu hiệu tích cực có thể có nhiều mặt trái hơn. Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi vẫn đang cắt trong cùng một phạm vi 200 đô la ...