Ít chậm trễ trong việc phân tích được gửi đi hôm nay - theo lịch trình bờ biển phía tây trong phần còn lại của tuần nên tôi bắt đầu và kết thúc muộn hơn một chút.

Vẫn ở mức 430pm ET bình thường.
Một thông báo nhanh cho những người khác -> Tôi đã nhận được một vài tin nhắn (liên hệ với những người đã liên hệ) về 2 người giao dịch đang spam mọi người bằng dms. "Nhà giao dịch định lượng" và một người khác mà tôi sẽ không nêu tên vì họ đã bị cấm. Luôn cho tôi biết nếu ai đó đang làm điều đó và tôi sẽ sắp xếp nó nhanh nhất có thể
(Martin)