💸💵💴💶💷. Hôm nay tôi sẽ gợi ý cho bạn một số tiền thay thế dài hạn sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận lớn trong những tháng tới.

Bạn cần mua theo chiến lược của chúng tôi và giữ chúng để tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Trong các khung thời gian ngắn hơn, bạn có thể mong đợi lợi nhuận 10% -30% nhưng tỷ lệ lợi nhuận trung và dài hạn trong các đồng tiền được đề xuất này sẽ xấp xỉ 5x đến 11 lần trong số tiền btc của bạn. Ví dụ: nếu bạn đặt 1 btc, tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ là 5 btc đến 11 btc trong những tháng tới. Bạn cần mua chúng và giữ chặt. Tất cả các đồng tiền được đề xuất là tiền số lượng lớn.
Đồng xu đầu tiên là NEO mua trong khoảng 0,001550-0,001800 satoshi.
Giống như nếu bạn đang nghĩ mua 100 đồng NEO thì hãy mua như thế này.
25% (25 NEO) hiện có giá 0,001795 satoshi.
25% (25 NEO) mua trong khoảng 0,001680-0,001700 satoshi.
25% (25 NEO) mua trong khoảng 0,001600-0,001640 satoshi.
25% (25 NEO) mua trong khoảng 0,001550-0,001580 satoshi.
Mục tiêu gấp 2 đến 9 lần trong trung hạn đến dài hạn Stoploss 🛑 KHÔNG.
Đồng xu thứ 2 là mạng WAN mua trong khoảng 0,0000700-0,0000900 satoshi.
Giống như nếu bạn đang suy nghĩ để mua 100 đồng tiền WAN thì hãy mua như thế này.
20% (20 WAN) hiện có giá 0,0000887 satoshi.
25% (25 WAN) mua trong khoảng 0,0000800-0.0000815 satoshi.
25% (25 WAN) mua trong khoảng 0,0000740-0,0000760 satoshi.
30% (30 WAN) mua trong khoảng 0,0000700-0.0000720 satoshi.
Mục tiêu 2x đến 11x trong trung hạn hoặc dài hạn. Stoploss 🛑 KHÔNG.
Đồng xu thứ 3 là ADA mua trong khoảng 0,00000700-0,00000900 satoshi.
Giống như nếu bạn đang nghĩ mua 100 đồng ADA thì hãy mua như thế này.
20% (20 ADA) hiện có giá 0,00000894 satoshi.
25% (25 ADA) mua trong khoảng 0,00000840-0,00000850 satoshi.
25% (25 ADA) mua trong khoảng 0,00000760-0,00000800 satoshi.
30% (30 ADA) mua trong khoảng 0,00000700-0,00000725 satoshi.
Mục tiêu gấp 2 đến 10 lần trong trung hạn hoặc dài hạn. Stoploss 🛑 KHÔNG.
Đồng xu thứ 4 là ICX mua trong khoảng 0,0000420-0,0000580 satoshi.
Giống như nếu bạn đang nghĩ mua 100 đồng ICX thì hãy mua như thế này.
20% (20 ICX) hiện có giá 0,0000580 satoshi.
25% (25 ICX) mua trong khoảng 0,0000510-0.0000528 satoshi.
25% (25 ICX) mua trong khoảng từ 0,0000470-0,0000485 satoshi.
30% (30 ICX) mua trong khoảng từ 0,0000420-0,0000440 satoshi.
Mục tiêu gấp 2 đến 10 lần trong trung hạn hoặc dài hạn. Stoploss 🛑 KHÔNG.
Và đồng tiền thay thế thứ 5 và cuối cùng là XVG mua trong khoảng 0,0000110-0,0000175 satoshi.
Giống như nếu bạn đang nghĩ mua 100 đồng XVG thì hãy mua như thế này.
20% (20 XVG) hiện có giá 0,00000175 satoshi.
25% (25 XVG) mua trong khoảng 0,00000145-0.00000155 satoshi.
25% (25 XVG) mua trong khoảng 0,00000125-0.00000135 satoshi.
30% (30 XVG) mua trong khoảng 0,00000110-0.00000118 satoshi.
Mục tiêu 2x đến 11x trong trung hạn hoặc dài hạn. Stoploss 🛑 KHÔNG.
Tất cả các đồng tiền được đề xuất là tốt theo phân tích của chúng tôi, bạn có thể mua theo chiến lược của chúng tôi và kiếm lợi nhuận. Thực hiện các vị trí thang để mua một phần và điều này sẽ giúp bạn có được giá nhập thấp hơn.