Nếu tôi đang nhắm mục tiêu dưới cùng của phạm vi với quần short / hàng rào của tôi, hoặc chỉ đơn giản là chờ đợi khu vực đó dài ra, giả sử đây là ước tính sơ bộ về cây nến hàng ngày sẽ như thế nào:

Mở cửa: 3190
Cao: 3450
Điểm dừng của tôi là trên mức cao hàng ngày hiện tại, có nghĩa là nếu chúng tôi đã vượt qua mức giá đó, tôi sẽ mong đợi sự tiếp tục hoặc đó là nơi tôi sẽ sai với sự ngắn ngủi của mình. Mức cao sẽ không luôn giữ như mức thấp trong ngày sẽ không giữ được nhưng nó mang đến cho bạn một bản đồ thực sự tuyệt vời cho ngày hôm đó cập nhật về phạm vi giá hàng ngày sẽ là gì và nơi bạn muốn được định vị bên trong của nó.