Cập nhật #Btc. Nỗ lực đầu tiên của Btc để phá vỡ ngưỡng kháng cự 3500 đô la là thất bại nếu không giữ vùng giá hiện tại dự kiến ​​đổ vào mục tiêu ngắn hạn cuối cùng của chúng tôi là 3150 đô la.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn các mục tiếp theo của chúng tôi sau khi đóng nó.
Giới thiệu về tín hiệu ELF ngày 29 tháng 1 của chúng tôi về mức dừng lỗ, hãy cập nhật mức dừng lỗ chặt chẽ của bạn gần đây, nó đã bơm tới 7% nhưng không đạt mục tiêu đầu tiên là 9%. Và giao dịch RLC đóng cửa sau khi mục tiêu 2 đạt được như là chiến lược dừng lỗ. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về các mục mới của alts khi tôi cảm thấy an toàn về điều kiện thị trường.
(Jame)