Hy vọng mọi người đều có một tuần tốt lành mặc dù đó là tháng chậm nhất trong tháng từ góc độ giao dịch.

Tôi vẫn chưa tìm thấy thiết lập tiếp theo của mình. Dựa vào đó, tôi đã dành phần lớn thời gian trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận và cũng đang chỉnh sửa chúng. Luôn luôn làm việc để được thực hiện nếu thị trường làm cho chúng ta chờ đợi để hành động nhiều hơn.
Tin tôi đi, tôi rất muốn tìm thêm các opps nhưng không có đủ chuyển động trong không gian tiền điện tử ngay bây giờ để nó đảm bảo một cú swing mới cho tôi.
Hàng tháng mới có thể thay đổi điều đó.
(Martin)