Bitcoin đã quản lý để làm điều đó - giữ đúng mức 3430 trong cả tuần.

Một nửa trong ngày giao dịch và giá vẫn bám vào mức này như kháng cự.
Bây giờ chúng tôi đã giao dịch ở đây quá lâu và chúng tôi đã có một đột phá giả nhỏ, để tôi mất nhiều thời gian như vậy, tôi cần nó phải đóng cửa hàng ngày trên mức cao mà chúng tôi đã thấy trong tuần này. Một cái gì đó trong phạm vi của 3465 hoặc 3470.
Di chuyển nhanh lên bất kỳ danh sách theo dõi hoặc CMC nào và mọi thứ vẫn rõ ràng trên hàng rào vì cấp độ này cũng vậy. Đa số giảm 5% hoặc tăng nhẹ. Đó là một thị trường phân chia đang chờ bitcoin đưa ra quyết định từ cấp độ này.
Nó phải được giải quyết sớm. . . .
(Martin)