Cuối tuần ở đây - và hy vọng bạn đã sống sót (hoặc ngồi ngoài) một tuần biến động cực kỳ thấp cho tất cả các loại tiền điện tử.

Sau khi bitcoin giảm xuống 3400 khu vực đó là nơi chúng tôi vẫn ở đó và điều đó cũng buộc alts phải đứng yên.
Tôi biết điều đó khó hơn đối với một số người khác tùy thuộc vào phong cách / xu hướng / sự kiên nhẫn. . . về mặt tích cực> thị trường không có xu hướng phẳng như vậy trong hơn một tuần hoặc tôi vẫn nghĩ rằng có thể tháng hai có thể đưa ra số lượng hành động tương tự như tháng một.
Việc mua lại từ tuần này sẽ rõ ràng ** rằng không cần phải vội vã giao dịch ngay bây giờ trong một môi trường buồn ngủ, có nhiều thời gian để mọi thứ được thiết lập và chọn điểm. Nó trả tiền để được kén chọn một động thái chậm hơn trong một xu hướng gấu dù sao đi nữa.
(Martin)