Theo sau Bitcoin pop - các chuyên gia là những người đầu tiên phản hồi như tôi mong đợi hầu như luôn luôn như vậy.

Đó là nơi thanh khoản có thể chảy đến đầu tiên để họ lần đầu tiên phản hồi.
Điều cần ghi nhớ với tất cả các động thái này ngày hôm nay, vâng, chúng là một dấu hiệu tuyệt vời và tôi đã chờ đợi điều này xảy ra (có thể hơi sớm vào đầu tuần trước và tự làm giả mình) nhưng bây giờ nó đang xảy ra.
Thông báo lớn nhất về việc liệu động lượng có thể tiếp tục trước tiên sẽ là bitcoin hay không, nhưng sau đó nếu bạn đang tìm kiếm liệu các loại tiền trung bình hoặc binance cũng có thể tăng hay không phụ thuộc vào những gì các chuyên ngành này làm ở mức kháng cự hàng ngày đầu tiên.
Nổi bật ở trên là EOS, ADA và ETH.