Thật là hấp dẫn khi giá tiếp tục tôn trọng mức 3430 này diễn ra trong hơn một tuần nay.

Tốc độ * tạm thời * tăng lên trong thời gian ngắn, giá đóng cửa dưới 3430 trên biểu đồ bốn giờ và hiện giảm 1% nhanh chóng xuống phần dưới của phạm vi mà nó đang giao dịch.
Tôi nghĩ rằng điều này minh họa rõ ràng không chỉ lý do tại sao tôi muốn có mức * trục * quan trọng cho độ lệch khung thời gian cao mà còn là lý do tôi nêu rõ điều gì khiến tôi quan tâm đến giao dịch tiếp theo đối với bitcoin. Giá di chuyển bên trong đó sẽ được cắt. . . .
(Martin)