Nếu bạn cần thêm thông báo hoặc số liệu thống kê về việc bitcoin đã di chuyển chậm như thế nào và khiến phần còn lại của thị trường cũng chậm để thu thập dữ liệu.

1 / Biến động Bitcoin đang giảm và gần như xuống mức thấp nhất mọi thời đại mà chúng ta có trong tháng 11. Biểu đồ trên
2 / Biểu đồ thứ hai trong chuỗi cho thấy bitcoin đang đi đúng hướng cho ngày khối lượng bitmex thấp nhất từ ​​trước đến nay. Rõ ràng là vẫn còn 5 giờ trong ngày nên chưa được đặt nhưng đó là một phát hiện thú vị từ Skew_Mmarket
Cả hai điểm dữ liệu đó đều khiến tôi nghĩ bất cứ điều gì quá mới mẻ, thay vào đó chúng khẳng định lại quan điểm của tôi rằng ngồi đã là bước đi đúng đắn. 7 ngày đầy đủ của tháng này. Có vẻ như một thiên niên kỷ khi nó xảy ra nhưng giao dịch trong biến động rơi tự do với khối lượng thấp hơn và thấp hơn hàng ngày trong phạm vi 100 đô la sẽ không dẫn đến quyết định tốt. Không có cái gì ở đó!
(Luke Martin)