BTC. Nến đảo chiều đóng cho 7 cây nến cuối cùng nhưng chạm ngưỡng 3550-3560 và đóng bên dưới nó.

Nhân tiện, có sự phân kỳ tích cực hàng ngày trong RSI
Ngày mai BTC cần đóng cửa trên 3658 để nhắm mục tiêu 4200/4300 làm mục tiêu đầu tiên. Bất kỳ đóng cửa hàng ngày dưới 3350, đảo ngược sẽ hủy bỏ.
Btc bị trả lại từ mức gần 3000 đô la, đó là một sự phục hồi tuyệt vời từ khu vực hỗ trợ. Cần phải giữ ở trên trong một thời gian để đi lên nếu không nó sẽ trở lại gần mức $ 3000, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn các mục tiếp theo.