Áp lực mua là đủ để không bị đánh sập, và mục tiêu 3635 đã đạt được.

Đó là nơi giá dừng lại ngay bây giờ. Với mức đóng cửa 4 giờ hoặc hàng ngày trên mức này sẽ là ** chính ** cho bò đực. Tại thời điểm đó, tôi sẽ thấy giá chạm mốc 37/3800 tại một số điểm trong tuần này.
Xây dựng điều đó - đối với các đồng nghiệp lớn, tôi đang mong đợi nhiều hơn nữa khi bitcoin lại phá vỡ một lần nữa và vẫn có niềm tin rằng điều này sẽ đi xuống các đồng tiền khác trên binance. Có thể mất một chút thời gian nhưng đó chính xác là cách mà chu kỳ tháng 9 diễn ra.