Đối với mỗi bitcoin bitcoin chúng tôi nhận được, hiện tại nó dừng ở vùng kháng cự hàng ngày vào khoảng 3630.

Phạm vi 1% qua lại cũng vẫn khiến tôi không giao dịch được. Chỉ đơn giản là không có bất kỳ chuyển động nào ở đó để tôi phân tích / giao dịch hoặc muốn dành thời gian cho nó.
Các cấp độ mà mọi thứ trở nên thú vị vẫn còn:
Support. : 3500
Resistance: 3630
-
Cho đến lúc đó tôi tin rằng thời gian tốt hơn là dành ở nơi khác để xem mã thông báo, chuyên ngành hoặc nghĩa đen bất cứ thứ gì khác. Gần đây Bitcoin đã có những bước chuyển lớn trong cuối tuần, đặc biệt là thứ Sáu / thứ Bảy, vì vậy có thể điều đó sẽ thay đổi vào hôm nay
(Martin)