Sau khi Bitcoin đóng cửa, tôi nghĩ rằng có khả năng tất cả các lực cản hàng ngày này có thể bị phá vỡ.

Tôi đang ở lâu trên Bitcoin và ETH.
Điều tôi phấn khích hơn là chu kỳ có cơ hội lặp lại. Khi tôi nói chu kỳ tôi không có nghĩa là mùa alt hoặc phải là một đợt tăng giá - nhưng chu kỳ chung của Bitcoin tăng cao hơn, các công ty lớn tiếp theo trước, sau đó binance và hầu hết các công ty khác có thể có được kế tiếp đó.
Bất cứ điều gì bạn hiểu là bạn có thời gian - có thể di chuyển chậm - và vẫn nên suy nghĩ về lối thoát hiểm (cả lợi nhuận và điểm dừng).