Hoàn toàn điên rồ chuyển từ Bitcoin để bắt đầu tuần.

Chúng ta hãy đi vào các kỹ thuật mà tôi nghĩ nó đang hướng tới và điều này có ý nghĩa gì với phần còn lại của thị trường.
3630 và 3700 đã tăng cao kể từ khi chúng tôi giảm xuống dưới 3700. Bây giờ chúng tôi đang vượt qua mức "chìa khóa" tiếp theo, mức khung thời gian cao mà tôi nhắm đến là khoảng 4100. Đây là mức cao trước đó và ở đâu sức đề kháng hàng ngày là mạnh nhất tiếp theo.
Trong thời gian dài hoặc những người đang tìm kiếm hàng rào. . . đó là khu vực tôi đang nhắm mục tiêu.
Tôi đã nghĩ rằng đường chéo 3700 là nơi "hoàn toàn" tăng giá đối với bitcoin ngắn hạn. Tôi vẫn tin điều đó. Điều này cũng cực kỳ tăng cho alts ngắn hạn. Tôi không ngại nói điều đó. Tôi cảm thấy thoải mái khi ở lâu mọi chuyên ngành ngay bây giờ, rõ ràng vẫn muốn chơi các thiết lập và không bị cẩu thả nhưng tôi tin rằng không sao để trở nên khó chịu hơn ngay bây giờ.
(Martin)