Mọi thứ đã chậm, nói một cách tương đối, so với hành động chúng tôi đã có Chủ nhật / Thứ Hai.

Bitcoin tiếp tục trêu chọc với mức phá vỡ cao hơn về phía 4k nhưng hiện tại đang lơ lửng xung quanh khu vực trục trung bình.
Làm thế nào tôi xem khu vực giá này:
- Giá trên 3860-3880 Tôi xem trục này là một mức hỗ trợ, miễn là 4 giờ và nến hàng ngày đang đóng cửa ở trên
- Đóng dưới mức này và tôi nghĩ rằng pullback lên 3700 hoặc 3800 có thể rũ bỏ một số thời gian dài trước khi nó tiếp tục di chuyển lên.
Dù bằng cách nào, tôi đang xem chuyển động thấp hơn như một pullback và nếu trụ giữ tôi sẽ xem đó là khu vực mua rủi ro, nhưng vẫn hợp lệ. Với việc Bitcoin bị đình trệ, cuối cùng nó cũng gây ra những trở ngại lớn. ETH đã bị đình trệ. Cả ADA và EOS đều bị đình trệ. Litecoin cũng bị kẹt.
(Martin)