Từ bản cập nhật Bitcoin cuối cùng ngày hôm qua, mức hỗ trợ trục ngay lập tức dưới mức giá là 3880.

Hôm nay chúng tôi đã có một chút giảm giá vào mức đó trước khi trôi ngược trở lại mức 3900.
Một cách để xác minh hoặc sử dụng xác nhận xem hỗ trợ này có được giữ (hoặc bất kỳ hỗ trợ nào cho vấn đề đó không) là xem nơi 4hr / nến hàng ngày đóng cửa. Tất cả các nến 4 giờ như bạn có thể thấy kẻ xấu đã hỗ trợ và ngay lập tức được mua với giá đóng cửa trên mức hỗ trợ trục.
Trừ khi khu vực này được chuyển sang nhược điểm, tôi không thấy lý do muốn giảm giá ngắn hạn đối với hành động giá của bitcoin HOẶC hành động giá lớn. Đó là một khu vực trình điều khiển / kích hoạt thực sự đơn giản để hiểu xu hướng ngắn hạn.
(Martin)