Vài điều cần lưu ý cho ngày hôm nay và ngày mai.

Mặc dù mức độ quan trọng đối với tôi vẫn chưa bị phá vỡ (hỗ trợ 3880), việc phá vỡ đường xu hướng và giảm ít bitcoin đang gây ra một chút đau đớn cho các đồng nghiệp lớn. Sự tiến bộ đó từ thứ Hai gần như thẳng đứng đối với hầu hết mọi chuyên ngành không bền vững.
Nếu cấp độ này thực sự kết thúc thất bại hôm nay hoặc ngày mai thì tôi hy vọng có thể giảm thêm 2-5% cho tất cả các chuyên ngành một lần nữa.
Đó là một môi trường pullback ngay bây giờ nhưng vẫn vậy, mặc dù có vẻ như bitcoin cũng mang lại pullback, tôi không thực sự muốn rút ngắn trừ khi chúng ta vượt qua mức đó. Bây giờ tôi vẫn ổn và xem mọi thứ trở lại. Tôi xem chúng là cơ hội mua tốt hơn nếu những đợt pullback xảy ra thay vì phải hoảng sợ.
(Martin)