Mặc dù tôi vẫn thích Bitcoin miễn là trên 3880 - tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi cũng đúng ở mức kháng cự hàng tuần khoảng 3960.

Đối với các nhà giao dịch khung thời gian ngắn đang mở rộng mức này sẽ quan trọng hơn.
Đối với những người giao dịch các khung thời gian dài hơn hoặc dao động lớn hơn, đó là một mức xác nhận tốt nếu chúng ta có thể đóng khoảng 1 giờ hoặc 4 giờ ở trên.
Chỉ cần một cấp độ khác để có một cảnh báo hoặc đang theo dõi các gợi ý về việc liệu chúng ta đang bị mắc kẹt bây giờ hay thực sự có thể đẩy đến mục tiêu cuối cùng.
(Martin)